Контакти

Личната информация ще бъде събрана и използвана за целите, описани в Декларация за защита на данните.

Οδοντιατρικό Κέντρο Πανοράματος - Χειρουργός Οδοντίατρος Ξιμίνης Ευάγγελος

Αναλήψεως 3
552 36 Πανόραμα

Tелефон 2310 344.968

%69%6E%66%6F%40%6F%64%6F%6E%74%69%61%74%72%69%6B%6F%2D%6B%65%6E%74%72%6F%2E%67%72

работно време

Δευτέρα έως  Παρασκευή από 10:00 έως 21:00.

обратно към началото на страницата

Клинични Случаи Дентален Център Панорама – Доктор Евангелос Ксиминис в Солун


Случай 1             

Естетично възстановяване на предни зъби с циркониеви корони (по CAD-CAM технология)

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ПЪРВОНАЧАЛЕН ОТПЕЧАТЪК (НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ)
- ПЪРВОНАЧАЛНА ОТЛИВКА (ОТЛИВКА С ВОСЪК)
- АКРИЛНИ /ПЛАСТМАСОВИ/ ВРЕМЕННИ КОРОНКИ (НА ОСНОВАТА НА ВОСЪЧНАТА ОТЛИВКА)
- СКЕЛЕТ /ОСНОВА/ ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД   (ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ)   
- ПРОБА НА ЦИРКОНИЕВАТА ОСНОВА
- ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ СЪГЛАСНО ФОРМАТА НА ВРЕМЕННИТЕ (ПРОБА НА ТРИ КОРОНКИ)
- ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД (ΠΡΟБА НА ТРИ КОРОНКИ)
-ПРОБА НА ШЕСТ ЦИРКОНИЕВИ КОРОНКИ
- ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)

Случай 1

Случай 2

Възстановяване на горната предна част с циркониев мост (по CAD-CAM технология)

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- АКРИЛЕН ВРЕМЕННО – ПРЕХОДЕН МОСТ
- ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
- СКЕЛЕТ /ОСНОВА/ ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД   (ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ)
- ПРОБА НА ЦИРКОНИЕВАТА ОСНОВА
- ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ (СЪГЛАСНО ФОРМАТА НА ВРЕМЕННИТЕ)
- ПРОБА НА КЕРАМИЧНИЯ ИМПЛАНТ
- ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ
- ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)

Случай 2

Случай 3

Възстановяване горната централна част с галванокерамична корона

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ВРЕМЕННА АКРИЛНА /ПЛАСТМАСОВА/ КОРОНА
- ПРОБА НА ЗЛАТНА КОРОНА
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 3

Случай 4

Подмяна на стари горни предни корони с циркониеви корони (по CAD-CAM технология)

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗПИЛЯВАНЕ
- ПРОБА НА ЦИРКОНИЕВАТА ОСНОВА
- ОФОРМЯНЕ НА КЕРАМИЧНИЯ МАТЕРИАЛ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 4

Случай 5

Цялостно възстановяване с металокерамични мостове и частични протези с прецизни свързващи части и телескопична корона.

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ПЪРВОНАЧАЛЕН ОТПЕЧАТЪК
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
- ВРЕМЕНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН МОСТ НА ГОРНИТЕ ПРЕДНИ ЗЪБИ
- ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД
- ВРЕМЕНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН МОСТ НА ДОЛНИТЕ ПРЕДНИ ЗЪБИ
- ИЗГЛЕД НА ЕЗИКА
- ВРЕМЕННИ МЕТАЛОАКРИЛНИ МОСТОВЕ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ С КУКИ
- ВРЕМЕННО ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН ГОРЕН МОСТ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН ДОЛЕН МОСТ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА С ПРЕЦИЗНИ СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ И ТЕЛЕСКОПИЧНА КОРОНА
- ПРЕЦИЗНИ СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ И ТЕЛЕСКОПИЧНА КОРОНА
- ПРОБА НА ПОСТОЯННАТА КОНСТРУКЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 5

Случай 6

Имплантиране на мястото на горния предкътник

- ИМПЛАНТ НА МЯСТОТО НА ГОРЕН ПРЕДКЪТНИК
- ОПОРА НА ИМПЛАНТА (УДЪЛЖИТЕЛ НА ИМПЛАНТА)
- ПРОБА НА МЕТАЛНАТА ОСНОВА НА КОРОНКАТА
- ПРОБА НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНАТА КОРОНКА
- ОКОНЧАТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Случай 6

Случай 7

Възстановяване на горна централна част с галванокерамична корона

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
-НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ (СХЕМА)
- ДЕНЕРВАЦИЯ НА ЗЪБА
-УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗЪБА
- ЗАЛЕПВАНЕ НА ОТЛЯТАТА ОС
- ПРОБА НА ЗЛАТНА КОРОНА
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 7

Случай 8

Цялостно възстановяване с релефна зъбна протеза с прецизни свързващи части и металокерамични мостове

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ВРЕМЕННА ГОРНА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
- ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ ДОЛНИ МОСТОВЕ
- ПРОБА НА        МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ
- МЕТАЛНИ ГИЛЗИ С ПРЕЦИЗНИ СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ
- ПРОБА НА ГИЛЗИТЕ
- ПРОБА НА ОСНОВАТА НА РЕЛЕФНАТА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
- ПРОБА НА ИЗКУСТВЕНИТЕ ЗЪБИ НА РЕЛЕФНАТА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
- РЕЛЕФНА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
- ПОСТОЯННО ПРИКРЕПЯНЕ НА ГИЛЗИТЕ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 7

Случай 9

Възстановяване на горната централна част с керамичен мост

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ПРОБА НА ОСНОВАТА ОТ ЛИТИЕВ ДИСИЛИКАТ
- «КОНФИГУРАЦИЯ» НА КЕРАМИКАТА             
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 9

Случай 10

Възстановяване на заден edentulous с цирконов мост

- НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ              (ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИТЕ)
- ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ /ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ/
- ВРЕМЕННО ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН МОСТ
- ВИРТУАЛНО СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНА ОТЛИВКА
- ПРОЕКТИРАНЕ НА МОСТА С ПОМОЩТА НА КОМПЮТЪР
- РАМКА НА МОСТ ОТ ЦИРКОНИЙ ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ
- РАМКА НА МОСТ ОТ ЦИРКОНИЙ ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИ
- ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА В РАМКАТА ОТ ЦИРКОНИЙ
- ПРОБА НА МОСТА
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 10

Случай 11

Цялостно възстановяване с диатонични (във вид на подкова) металокерамични мостове

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ВЗЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪ
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
- ВРЕМЕННИ ДИАТОНИЧНИ АКРИЛНИ МОСТОВЕ
- ПРОБА НА МЕТАЛНАТА КОНТРУКЦИЯ НА ДИАТОНИЧНИТЕ МОСТОВЕ
- МЕТАЛОПОРЦЕЛАНОВ ДИАТОНИЧЕН МОСТ НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
- МЕТАЛОПОРЦЕЛАНОВ ДИАТОНИЧЕН МОСТ НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
- ПРОБА НА МОСТОВЕТЕ
- ПОЛИРАНЕ НА ГОРНИЯ МОСТ
- ПОЛИРАНЕ НА ГОРНИЯ МОСТ(ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
- ПОЛИРАНЕ НА ДОЛНИЯ МОСТ
- ПОЛИРАНЕ НА ДОЛНИЯ МОСТ(ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 11

Случай 12

Избелване на естествени зъби

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 12

Случай 13

Пломби и възстановяване на естествени зъби с „бели материали”

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- СВАЛЯНЕ НА СТАРИ МАТЕРИАЛИ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТАЦИЯ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 13

Случай 14

Възстановяване на горната предна част с цирконен мост, в съчетание с ортодонтско лечение

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ (ОТПЕЧАТЪК НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ)
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ ( ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
- ПЪРВИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
- ПЪРВИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
- ПЪРВИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
- ЗАКРЕПВАНЕ НА ПЪРВИЯ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
- ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
- ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
- ВТОРИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ ЗАКРЕПЕН КЪМ КУЧЕШКИЯ ЗЪБ
- ВТОРИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ ЗАКРЕПЕН КЪМ КУЧЕШКИЯ ЗЪБ
- РАМКА ОТ ЦИРКОН
- ЛАБОРАТОРНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КЕРАМИКАТА
- ПОЛИРАНЕ НА ПОСТОЯННИЯ МОСТ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 14

Случай 15

Възстановяване на горна челюст с преден металокерамичен мост и частична протеза с прецизни свързващи части

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С АКРИЛЕН МОСТ И ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА С КУКИ
- МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН МОСТ
- ПРОБА НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНИЯ МОСТ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 15

Случай 16

Шина за бруксизъм (при стискане и скърцане със зъби)

- ИЗГРАЖДАНЕ НА ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
- ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
- ПОСТАВЯНЕ НА ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ

Случай 16

Случай 17

Подмяна на стар горен преден мост с нов металокерамичен мост

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
- ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ (ПЛАН)
- ЗАКРЕПВАНЕ НА ВРЕМЕННИЯ АКРИЛЕН МОСТ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 17

Случай 18

Възстановяване на един липсващ зъб с мост meryland

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ (СХЕМА)
- ПРОБА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
- ПРОБА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ (СХЕМА)
- ИЗБОР НА ЦВЯТ
- ЛАБОРАТОРНО ИЗГРАЖДАНЕ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 18

Случай 19

Подмяна на стар вост с нов и използване на ''червена керамика'' за имитация на венците

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- МОДИФИКАЦИЯ НА СТАРИЯ МОСТ (КАТО ВРЕМЕНЕН)
- ГОЛЯМА КОСТНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (ОТЛИВКА)
- ПРОБА НА МЕТАЛНА РАММКА НА МОСТ
- ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКАТА
- ПОЛИРАНЕ НА КЕРАМИКАТА
- ПОЛИРАНЕ НА КЕРАМИКАТА (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 19

Случай 20

Възстановяване с мост meryland на един липсващ естествен зъб

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ЛАБОРАТОРНО ИЗДРАЖДАНЕ НА MERYLAND
- ПРОБА
- ПРОБА (СХЕМА)
- ПОСТОЯННО ПРИКРЕПЯНЕ
- ПОСТОЯННО ПРИКРЕПЯНЕ
- ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 20

Случай 21

Цветен керамичен материал с биомиметичен подход

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ЦВЕТНА ИМИТАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ
- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ЦВЕТНА И ПОВЪХНОСТНА ИМИТАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ
- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ              
- ЦВЕТНА ИМИТАЦИЯ НА ВЕНЦИ

Случай 21

Случай 22

Възстановяване на горната централна част с изцяло керамични коронки

- НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
- ВОСЪЧНА ОТЛИВКА
- ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ
- ВРЕМЕННИ АКРИЛОВИ КОРОНИ
- ПРОБА НА ОСНОВАТА ОТ ЛИТИЕВ ДИСИЛИКАТ
- ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИЧЕН МАТЕРИАЛ
-ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ

Случай 22